Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διάρκεια της διερεύνησης των υποθέσεων που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια

Διάρκεια της διερεύνησης των υποθέσεων που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια

το 2013
(13 μήνες κατά
μέσο όρο)

το 2021
(λιγότερο από
4 μήνες κατά μέσο όρο)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Υποθέσεις που περατώθηκαν εντός
3 μηνών

171 (37 %)

  86 (28 %)

Υποθέσεις που περατώθηκαν σε διάστημα
3 έως 12 μηνών

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Υποθέσεις που περατώθηκαν σε διάστημα
12 έως 18 μηνών

124 (27 %)

2 (1 %)

Υποθέσεις που περατώθηκαν σε διάστημα
άνω των 18 μηνών[1]

 

[1] Ορισμένες πολύπλοκες υποθέσεις απαιτούν αρκετούς γύρους διαβουλεύσεων με τον ενδιαφερόμενο και το θεσμικό όργανο.