Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Συμβουλές, αναφορές και έρευνες το 2021

Συμβουλές, αναφορές και έρευνες το 2021

20 536

Άτομα που έλαβαν βοήθεια

17 060

Συμβουλές που παρασχέθηκαν μέσω του διαδραστικού οδηγού στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή

2 166

Νέες αναφορές που διεκπεραιώθηκαν

1 310

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών που απαντήθηκαν από τις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή

338

Έρευνες που κινήθηκαν

332

Έρευνες βάσει αναφορών

6

Αυτεπάγγελτες έρευνες

305

Έρευνες που περατώθηκαν

300

Έρευνες βάσει αναφορών που περατώθηκαν

5

Αυτεπάγγελτες έρευνες που περατώθηκαν