Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αποτελέσματα των ερευνών που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2020

Αποτελέσματα των ερευνών που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2020

Δεν διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση

187

47,5 %

Οι υποθέσεις διευθετήθηκαν από το θεσμικό όργανο, επιτεύχθηκε λύση ή εν μέρει λύση

174

44,2 %

Δεν δικαιολογούνταν περαιτέρω έρευνες

31

7,9 %

Διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση, έγιναν δεκτές ή εν μέρει δεκτές οι συστάσεις

6

1,5 %

Άλλο

4

1 %

Σημείωση: Σε ορισμένες υποθέσεις, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε τις έρευνες για δύο ή περισσότερους λόγους. Γι’ αυτό, το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100 %.