Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αριθμός αναφορών 2016–2020

Αριθμός αναφορών 2016–2020
 

Αναφορές εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων
του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Αναφορές εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων
του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Σύνολο

2016

1 169

711

1 880

2017

1 430

751

2 181

2018

1 300

880

2 180

2019

1 330

871

2 201

2020

1 420

728

2 148