Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Χώρα προέλευσης των αναφορών που καταχωρίστηκαν και των ερευνών που κινήθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2020

Χώρα προέλευσης των αναφορών που καταχωρίστηκαν και των ερευνών που κινήθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2020
Χώρα Αριθμός αναφορών που καταχωρίστηκαν Αριθμός ερευνών που κινήθηκαν
Ισπανία 379 21
Γερμανία 228 54
Βέλγιο 162 78
Πολωνία 158 8
Ηνωμένο Βασίλειο 122 32
Γαλλία 105 24
Πορτογαλία 80 5
Ιταλία 78 19
Ρουμανία 64 6
Ελλάδα 57 18
Κάτω Χώρες 55 15
Ιρλανδία 55 14
Σουηδία 50 4
Ουγγαρία 48 3
Αυστρία 40 11
Φινλανδία 34 5
Κροατία 32 3
Βουλγαρία 32 2
Τσεχική Δημοκρατία 29 5
Δανία 25 7
Σλοβακία 23 1
Κύπρος 21 1
Λουξεμβούργο 21 10
Σλοβενία 13 3
Μάλτα 10 2
Λετονία 7 2
Λιθουανία 6 3
Εσθονία 3 1
Άλλες χώρες 156 8
Άγνωστη 14 0
Σύνολο 2 107 365