Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Empfehlungen, Beschwerden und Untersuchungen 2020

Empfehlungen, Beschwerden und Untersuchungen 2020
20 302 Anzahl unterstützter Personen
16 892 Empfehlungen, die mithilfe der interaktiven Anleitung auf der Website der Ombudsstelle gegeben wurden
2 148 Neue Beschwerden, die bearbeitet wurden
1 262 Informationsersuchen, die von der Ombudsstelle beantwortet wurden
370 Eingeleitete Untersuchungen
365 Untersuchungen auf der Grundlage von Beschwerden
5 Untersuchungen aus eigener Initiative
394 Abgeschlossene Untersuchungen
392 Abgeschlossene Untersuchungen basierend auf Beschwerden
2 Abgeschlossene Untersuchungen aus eigener Initiative