Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Země původu zaznamenaných stížností a šetření, která zahájila evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2021

Země původu zaznamenaných stížností a šetření, která zahájila evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2021

Země

Počet zaznamenaných stížností

Počet zahájených
šetření

Španělsko

405

25

Německo

222

47

Belgie

190

70

Polsko

170

9

Itálie

146

34

Francie

112

17

Portugalsko

86

7

Řecko

69

13

Maďarsko

63

3

Nizozemsko

57

13

Bulharsko

54

2

Rumunsko

44

11

Rakousko

43

10

Česká republika

37

2

Slovensko

35

3

Irsko

34

9

Finsko

32

6

Litva

29

2

Švédsko

28

4

Dánsko

25

5

Chorvatsko

24

4

Lotyšsko

22

6

Kypr

22

1

Slovinsko

20

1

Lucembursko

19

8

Malta

9

2

Estonsko

4

0

Jiné země (včetně Spojeného království)

181

18

Není známa

10

0

Celkem

2 192

332