Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Съобразяване с предложенията на Европейския омбудсман през 2016 г.

Съобразяване с предложенията на Европейския омбудсман през 2016 г.

85 %

съобразяване

15 %

несъобразяване