Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2021 г., се отнасяха до следните институции

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2021 г., се отнасяха до следните институции

208

Европейска комисия

61,5 %

16

Европейска служба за външна дейност

4,7 %

13

Европейски парламент

3,8 %

13

Европейска служба за подбор на персонал

3,8 %

11

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

3,3 %

8

Европейска агенция по лекарствата

2,4 %

7

Съвет на Европейския съюз

2,1 %

6

Европейска служба за борба с измамите

1,8 %

34

Други институции или органи на ЕС (1)

10,1 %

22

Други агенции на ЕС (2)

6,5 %

(1) Включително ЕЦБ (0,9 %), ЕИБ (0,9 %), EUIPO (0,9 %) и ESMA (0,9 %).

(2) Включително EISMEA (1,2 %) и ENISA (0,9 %).