Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Επικαιρότητα

Ombudsman asks Commission to improve approval process for substances in pesticides

The Ombudsman has made three suggestions to the European Commission to improve the process of approving ‘active substances’ – the components in pesticides that act against specific pests or plant diseases – for use in pesticides. 

The Ombudsman asked the Commission to approve active substances only for uses that have been confirmed as safe by the European Food Safety Authority (EFSA); to publish an explanation of its approvals of active substances in language easily understandable to the public; and to use the confirmatory data procedure with particular restraint.

Το έργο μας


Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εργάζεται για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής διερευνά αναφορές κακοδιοίκησης στο πλαίσιο των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, ενώ προβαίνει επίσης σε προληπτική εξέταση ευρύτερων συστημικών ζητημάτων.