Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Επικαιρότητα

Ombudsman Annual Report approved by the EP’s Petitions Committee

On 12 November 2019, the European Parliament’s Committee on Petitions has approved the Ombudsman’s 2018 Annual Report. The next step is a plenary vote in December.

Concerns about transparency in the EU administration accounted for the biggest proportion of the Ombudsman's cases (24.6%) in 2018.

The year also saw the number of complaints rise again (+17%) marking increased public awareness of the office.

The report details inquiries related to EU decision-making accountability, lobbying transparency, fundamental rights, citizen-participation in EU policy-making and much more.

Το έργο μας


Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εργάζεται για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής διερευνά αναφορές κακοδιοίκησης στο πλαίσιο των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, ενώ προβαίνει επίσης σε προληπτική εξέταση ευρύτερων συστημικών ζητημάτων.