Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά
ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Επικαιρότητα

Ombudsman launches ‘Award for Good Administration 2019’

The European Ombudsman, invites nominations for the second biennial ‘Award for Good Administration’ in the EU institutions. Nominees for the award – to be submitted by end January 2019 – can be made by EU staff, or by businesses, associations or civil society groups. The nominated work should have a visible and positive impact on the lives of EU citizens. The nomination period opens on 16 October 2018 and closes on 31 January 2019. Categories for the award submissions include excellence in open administration; excellence in communications; and excellence in citizen focused services delivery.

Το έργο μας


Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εργάζεται για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής διερευνά αναφορές κακοδιοίκησης στο πλαίσιο των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, ενώ προβαίνει επίσης σε προληπτική εξέταση ευρύτερων συστημικών ζητημάτων.