Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Επικαιρότητα

Ombudsman: EU administration at critical point in treatment of ‘revolving doors’

The European Commission risks undermining the integrity of the EU administration without a more robust approach to the movement of staff to the private sector, the Ombudsman concluded following a broad inquiry into ‘revolving doors’.

While the Commission has made improvements since the last Ombudsman inquiry, it still needs to do more. 

Emily O'ReillyEmily O'Reilly

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly

Η Emily O’Reilly είναι Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια από το 2013. Η κα O’Reilly και η ομάδα της βοηθούν ανθρώπους, οργανώσεις και επιχειρήσεις εξετάζοντας τις αναφορές που υποβάλλουν για διοικητικά προβλήματα καθώς και ευρύτερα συστημικά ζητήματα σε επίπεδο ΕΕ. Οι προτάσεις και οι συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλών προτύπων λογοδοσίας και διαφάνειας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το έργο μας


Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εργάζεται για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής διερευνά αναφορές κακοδιοίκησης στο πλαίσιο των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, ενώ προβαίνει επίσης σε προληπτική εξέταση ευρύτερων συστημικών ζητημάτων.

Απομαγνητοφώνηση βίντεο