Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά
ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Επικαιρότητα

Ombudsman announces Award for Good Administration 2019 winners

 

The European Commission’s initiative in plastics pollution reduction and awareness raising is the overall winner in the European Ombudsman’s 2019 Award for Good Administration, announced at a ceremony in Brussels by the Ombudsman Emily O’Reilly. Prizes in six other categories – including communications and open administration - were also awarded from a total of 54 nominations from across the EU administration. The Ombudsman introduced the Award for Good Administration in 2017 to recognise excellence in EU public service and to encourage the sharing of good ideas and practice. This is the second edition of the award. The nominations were assessed by an independent advisory board and the winners were chosen by the Ombudsman.

 

Το έργο μας


Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εργάζεται για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής διερευνά αναφορές κακοδιοίκησης στο πλαίσιο των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, ενώ προβαίνει επίσης σε προληπτική εξέταση ευρύτερων συστημικών ζητημάτων.