Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Επικαιρότητα

Η Διαμεσολαβήτρια διεξάγει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων της ΕΕ

Στόχος είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σε έναν τομέα υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος. Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και διαρκεί έως τις 15/12/2022.

Emily O'Reilly

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly

Η Emily O’Reilly είναι Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια από το 2013. Η κα O’Reilly και η ομάδα της βοηθούν ανθρώπους, οργανώσεις και επιχειρήσεις εξετάζοντας τις αναφορές που υποβάλλουν για διοικητικά προβλήματα καθώς και ευρύτερα συστημικά ζητήματα σε επίπεδο ΕΕ. Οι προτάσεις και οι συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλών προτύπων λογοδοσίας και διαφάνειας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το έργο μας


Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εργάζεται για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής διερευνά αναφορές κακοδιοίκησης στο πλαίσιο των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, ενώ προβαίνει επίσης σε προληπτική εξέταση ευρύτερων συστημικών ζητημάτων.

Απομαγνητοφώνηση βίντεο