Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες : 
  • English

Global Public Affairs Forum 2021

17Σεπ2021
08:30 - 17:00

Υποδοχή: Global Public Affairs Forum

Τόπος:  Παρίσι, Γαλλία

The European Ombudsman will speak at this event. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Megan Killian
Προσωπική βοηθός της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας
Επικοινωνία:  Megan Killian
Τηλ.:  +32 2 28 46769
Twitter:  @EUombudsman