Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά
ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

British Irish Parliamentary Assembly

17Ιου2017
12:00 - 14:00

Υποδοχή: British Irish Parliamentary Assembly

Τόπος: Δουβλίνο, Ιρλανδία

The European Ombudsman speaks at the 54th plenary session of the British Irish Parliamentary Assembly on "Perspectives on  the EU and Brexit from the European Ombudsman".

Για ερωτήσεις σχετικά με θέματα Τύπου

Caroline Moen
Assistant in the European Ombudsman's Cabinet
Επικοινωνία: Caroline Moen
Τηλ.: +33 (0)3 88 17 23 13
Twitter: @EUombudsman