Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Exchange of views with the European Parliament's Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group

11Ιου2020
17:00 - 18:00

Υποδοχή: EP's Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group

Τόπος: Βρυξέλλες, Βέλγιο

The Ombudsman is invited to present the experiences of  her office and of the European Network of Ombudsmen on the measures taken in response to the covid-19 crisis.

For more information

Frederik Hafen
Assistant to the European Ombudsman
Επικοινωνία: Frederik Hafen
Τηλ.: +32 2 28 42908
Twitter: @EUombudsman