Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Emily O'Reilly

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, Emily O'Reilly, συνεργάζεται με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου όσον αφορά τις διοικητικές πρακτικές, προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Επιτελεί το έργο της ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες των πολιτών, όπως αυτές εκφράζονται στις καταγγελίες που υποβάλλουν στο Γραφείο της, καθώς και μέσω των αυτεπάγγελτων ερευνών που διεξάγει στο πλαίσιο του στρατηγικού της έργου. Η Διαμεσολαβήτρια φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη εφαρμόζει πρότυπα υψηλού επιπέδου στη διοίκηση. Ωστόσο, πρέπει να καθιερώσει τον «χρυσό κανόνα» που θα διέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια υποστηρίζει τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της υποβολής προτάσεων και συστάσεων για τη βελτίωση του έργου τους.

Emily O'ReillyEmily O'Reilly

Κάνοντας στρατηγικές επιλογές όσον αφορά στο έργο και την προβολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, φιλοδοξώ να συμβάλω στην αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Emily O'Reilly, 30 Ιουνίου 2014

Ρόλος

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος οργανισμός στον οποίον λογοδοτούν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και ο οποίος προωθεί τη χρηστή διοίκηση. Ο Διαμεσολαβητής βοηθά πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διοίκηση της ΕΕ, εξετάζοντας αναφορές σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης από την πλευρά των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, ενώ διερευνά με δική του πρωτοβουλία και ευρύτερα συστημικά ζητήματα.

Βιογραφικό

Η Emily O’Reilly εξελέγη για πρώτη φορά στη θέση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας τον Ιούλιο του 2013. Μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επανεξελέγη για πενταετή θητεία τον Δεκέμβριο του 2014 και, εν συνεχεία, ξανά τον Δεκέμβριο του 2019. Στο παρελθόν, υπήρξε η πρώτη γυναίκα Διαμεσολαβήτρια και Επίτροπος Πληροφοριών της Ιρλανδίας που διορίστηκε το 2003 και από το 2007 ανέλαβε Επίτροπος για την Περιβαλλοντική Πληροφόρηση. Η Έμιλυ Ο Ράιλι είναι συγγραφέας και πρώην δημοσιογράφος και ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός, με καριέρα η οποία γνώρισε σημαντική αναγνώριση στη χώρα της και διεθνώς.
Δεοντολογία και συμπεριφορά

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O'Reilly πιστεύει ακράδαντα ότι, για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να λειτουργούν ως υπηρεσία φιλική προς τον πολίτη, με υπευθυνότητα και διαφάνεια, και να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας. Το Γραφείο του Διαμεσολαβητή δεσμεύεται να τηρεί, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ακεραιότητας και της λογοδοσίας σε όλες τις δραστηριότητές του. Εκτός από την εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς του Διαμεσολαβητή τον Φεβρουάριο του 2015, το υλικό στο τμήμα του δικτυακού τόπου με τίτλο Δεοντολογία και συμπεριφορά στοχεύει στην εκπλήρωση της εν λόγω δέσμευσης, παρέχοντας παράλληλα πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη συμπεριφορά του Διαμεσολαβητή και τη χρήση πόρων.