Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες : 
  • English

Reply from the European Commission to the letter of the European Ombudsman on Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) - role of national Ombudsmen

Please download pdf document attached.