Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες : 
  • English

Reply to the information request concerning the Respect for the human rights of asylum seekers and resettled persons in the context of the Asylum, Migration and Integration Fund (AMTF) from the Austrian Ombudsman Board

Please download the pdf document attached.