Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες : 
  • English

Information request sent to the national ombudsmen concerning the Respect for the human rights of asylum seekers and resettled persons in the context of the Asylum, Migration and Integration Fund (AMTF)

Please download pdf document attached.