Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Reply from the European Central Bank concerning the recommendations of the European Ombudsman on the involvement of the ECB's President and members of its decision-making bodies in the ’Group of Thirty’ (1697/2016/ANA)

Please download pdf document below.