Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • English

Reply from the European Commission on a Strategic Initiative from the European Ombudsman on how it ensures transparency and balanced interest representation under the Common Agricultural Policy

Please download pdf document attached.