Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες : 
  • English

Reply from the European Commission to the Preliminary findings of the European Ombudsman on how the European Commission handled two infringement complaints about planning laws and retail space in Germany, submitted by IKEA and Decathlon

Please download pdf document attached.