Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • English

Comments of the European Commission on a request for information from the European Ombudsman on how it responded to concerns that it collects insufficient information about Ireland's implementation of the EU's General Data Protection Regulation (GDPR)

Please download pdf document attached.