Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες : 
  • English

Reply from EMA to the Ombudsman's Strategic Initiative on the recording of text and instant messages (SI/4/2021/MIG)

Please download pdf attached