Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Reply from the Court of Justice of the European Union (CJEU) to the European Ombudsman's information request on how CJEU handled concerns about public comments made by an advocate general of the Court concerning the draft EU Digital Markets Act

Please download pdf document attached.