Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες : 
  • English

Reply from the Austrian Ombudsman Board to the European Ombudsman's strategic inquiry OI/2/2021/MHZ into how the European Commission monitors EU Funds used to promote the right of persons with disabilities and older persons to independent living

Please download pdf document attached.