Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες : 
  • English

Reply from the European Commission to the European Ombudsman on how the European Commission monitors and ensures respect for fundamental rights by the Croatian authorities in the context of border management operations that receive EU funds

Please download pdf document attached.