Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Reply from the European Commission to the European Ombudsman's information request on the European Commission’s failure to reply to concerns raised about a contract between the Commission President and a German public relations company

 

 

Please download pdf document attached.