Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Comments from the complainant on the reply from the European Banking Authority (EBA) to the recommendation from the European Ombudsman on how the European Banking Authority handled the move of its former Executive Director to become CEO of a financial industry lobby group

Please download pdf document attached.