Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Reply from the European Commission to the European Ombudsman's recommendation in her strategic inquiry OI/4/2016/EA on whether the treatment of persons with disabilities under the Joint Sickness Insurance Scheme complies with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Please download pdf document attached.