Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Comments of the Council of the European Union on the European Ombudsman's own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC concerning whistleblowing

Please refer to the attached PDF