Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Reply from the European Commission to the European Ombudsman concerning the European Commission's failure to finalise an updated Sustainability Impact Assessment before concluding the Mercosur-EU trade negotiations

Please download pdf document attached.