Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Follow -up reply from the Council of the European Union to the European Ombudsman's decision concerning the case 640/2019/TE on Council’s lack of transparency in the decision-making process leading to the adoption of regulations setting fishing quotas (total allowable catches)

Please download pdf document attached.