Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Τηλ.: +33 3 88 17 23 13

Διεύθυνση για επισκέπτες

Στρασβούργο

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67000 Strasbourg

Marker

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67000 Strasbourg

Leaflet Open Street Map

Βρυξέλλες

Bâtiment Froissart (FRS)
87 rue Froissart
B-1000 Bruxelles

Marker

Bâtiment Froissart (FRS)
87 rue Froissart
B-1000 Bruxelles

Leaflet Open Street Map

Έντυπο επικοινωνίας

Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε το παρακάτω έντυπο επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Γιατί θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή;

Για να υποβάλω αναφορά

Με ποιον θέλετε να επικοινωνήσετε;