Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά
ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Πώς εξετάζουμε τις αναφορές;

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές η διαδικασία με την οποία εξετάζονται οι αναφορές από τον Διαμεσολαβητή.

 • Λήψη της αναφοράς

  • Το γραφείο του Διαμεσολαβητή ελέγχει
   αν θα πρέπει να κινήσει έρευνα.

   • Κινείται έρευνα

    Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με επιστολή.

    • Έρευνα

     Ο Διαμεσολαβητής αξιολογεί την αναφορά και ενδέχεται:
     - να ζητήσει από το θεσμικό όργανο ή τον οργανισμό να απαντήσει ή να παράσχει περισσότερες πληροφορίες·
     - να κανονίσει συνάντηση και/ή να διενεργήσει έλεγχο στο θεσμικό όργανο ή τον οργανισμό·
     - να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο πληροφορίες ή παρατηρήσεις.

     • Η αναφορά μπορεί να επιλυθεί γρήγορα

      • Πρόταση λύσης

       Εάν το θεσμικό όργανο δεχτεί, το ζήτημα διευθετείται.

     • Ο Διαμεσολαβητής διαπιστώνει περίπτωση κακοδιοίκησης

      • Ο Διαμεσολαβητής διατυπώνει συστάσεις
       για να αντιμετωπίσει την κακοδιοίκηση

       Το θεσμικό όργανο καλείται να γνωμοδοτήσει εντός 3 μηνών. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει σχόλια.

       • Τελική απόφαση

        Παρουσιάζει τα οριστικά πορίσματα π.χ.:
        - οι συστάσεις έγιναν αποδεκτές,
        - το ζήτημα αντιμετωπίστηκε,
        - η κακοδιοίκηση εξαλείφθηκε,
        - τα συστήματα / οι διαδικασίες βελτιώθηκαν.

     • Ο Διαμεσολαβητής δεν διαπιστώνει καμία περίπτωση κακοδιοίκησης

   • Δεν κινείται έρευνα

    - Το ζήτημα δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή.
    - Η αναφορά δεν είναι παραδεκτή (π.χ. επειδή ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προσπαθήσει πρώτα να επιλύσει το ζήτημα απευθείας με το θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ).
    - Έλλειψη πληροφοριών.
    - Κάποιος άλλος οργανισμός είναι καταλληλότερος να επιληφθεί του θέματος.