• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Θεματικά έγγραφα

Η παρούσα ενότητα είναι αφιερωμένη στη δημοσίευση μιας σειράς θεματικών εγγράφων τα οποία αποσκοπούν στην παρουσίαση των απόψεων και θέσεων του Διαμεσολαβητή επί διαφόρων θεμάτων στρατηγικής σημασίας που άπτονται του έργου του ή, γενικότερα, ζητημάτων που σχετίζονται με διαδικασίες.

Τα θεματικά έγγραφα επικεντρώνονται συνήθως σε θέματα στα οποία ο Διαμεσολαβητής έχει συνεισφέρει σημαντικά προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των ενδιαφερομένων και της διατήρησης υψηλών προδιαγραφών χρηστής διοίκησης.

Τα έγγραφα θα προστίθενται σε αυτήν την ενότητα όταν καθίστανται διαθέσιμα.