• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Με ορίζοντα το 201960th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Θεματικά έγγραφα

This section is dedicated to the publication of a range of thematic papers that are meant to present the Ombudsman's thinking and positions on a number of strategically important topics of her work or on more general issues relating to procedures.

Thematic papers normally focus on topics where the Ombudsman has made a particularly valuable contribution towards helping complainants and maintaining high standards of good administration.

Papers will be added to this section as they become available.