• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Σύνοψη της απόφασης στην υπόθεση 1311/2016/TM όσον αφορά τον τρόπο εξέτασης έκθεσης ασφαλείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Υπόθεση  :  1311/2016/TM
    Εκκίνηση έρευνας στις 16 Νοε 2016 - Σύσταση σχετικά με 14 Φεβ 2018 - Απόφαση στις 12 Ιουν 2018
  • Εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο :  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Η υπόθεση αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) χειρίστηκε «έκθεση ασφαλείας» που υποβλήθηκε από μηχανικό συντήρησης αεροσκαφών που εργάζεται σε βάση συντήρησης αεροδρομίου στην ΕΕ. Ο ενδιαφερόμενος ήταν δυσαρεστημένος με την παράλειψη του EASA να τον ενημερώσει σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης της έκθεσής του.

Η έκθεση του ενδιαφερόμενου εξετάστηκε με βάση τους κανόνες εμπιστευτικής διαδικασίας υποβολής αναφορών ασφαλείας του EASA. Σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν εκείνο το χρονικό διάστημα, τα άτομα που υπέβαλαν αναφορές ενημερώνονταν ότι δεν θα λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων της εξέτασης της έκθεσής τους.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διερεύνησε και έκρινε ότι η πρακτική του EASA να μην παρέχει πληροφορίες παρακολούθησης των εκθέσεων που λαμβάνει αποτελούν περίπτωση κακοδιοίκησης. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εισηγήθηκε στον EASA να τροποποιήσει την εμπιστευτική διαδικασία υποβολής αναφορών ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα άτομα που αναφέρουν προβλήματα ασφαλείας λαμβάνουν ανατροφοδότηση στον βαθμό που δεν υπονομεύεται η ακεραιότητα των δράσεων του EASA.

Ο EASA αποδέχθηκε τη σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και αναθεώρησε την πρακτική του όσον αφορά την παροχή ανατροφοδότησης σε άτομα που αναφέρουν προβλήματα ασφαλείας. Η Διαμεσολαβήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τις άμεσες ενέργειες του EASA και περατώνει την υπόθεση.