• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Περίληψη της απόφασης στην υπόθεση 1933/2014/JF σχετικά με την άρνηση παροχής πλήρους δημόσιας πρόσβασης σε έκθεση που αφορούσε συνάντηση μεταξύ της Ευρωπαίας Επιτρόπου Εμπορίου και πολυεθνικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Υπόθεση  :  1933/2014/JF
    Εκκίνηση έρευνας στις 17 Δεκ 2014 - Απόφαση στις 27 Νοε 2017
  • Εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο :  Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση της Επιτροπής να παράσχει στην οργάνωση Friends of the Earth Europe πλήρη δημόσια πρόσβαση σε έκθεση σχετικά με συνάντηση μεταξύ της Επιτρόπου Εμπορίου και της ExxonMobil.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Διαμεσολαβήτριας, και κατόπιν πρότασης της Διαμεσολαβήτριας να κοινοποιηθεί μέρος του περιεχομένου του εγγράφου, η Επιτροπή παρείχε στην οργάνωση Friends of the Earth Europe, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μερική πρόσβαση στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιείχε την έκθεση. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου κοινοποιήθηκε, ενώ απομένει περιορισμένο μόνο τμήμα του περιεχομένου που συνιστά επίμαχο ζήτημα. Η Διαμεσολαβήτρια επισήμανε ότι η ενδιαφερόμενη δεν υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν, όταν κλήθηκε να το πράξει, και ότι η Επιτροπή είχε εν μέρει συμμορφωθεί με την πρότασή της για εξεύρεση λύσης. Ως εκ τούτου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν απαραίτητη η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών.