• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Στρατηγικές έρευνες

Στρατηγικές έρευνες κατά το 2017

Αριθμός υπόθεσης : OI/2/2017/AB
Ombudsman opens inquiry into transparency of Council legislative work

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has opened an inquiry into whether the Council of the EU allows sufficient public scrutiny of the evolving discussions on draft EU laws.

Ημερομηνία έναρξης :9 Μαρ 2017
Αριθμός υπόθεσης : OI/3/2017/AB

The Ombudsman has opened a follow-up inquiry on the Commission's management of ‘revolving doors’ situations concerning EU staff

Ημερομηνία έναρξης :26 Μαρ 2017
Αριθμός υπόθεσης : OI/6/2017/EA
Accessibility for persons with disabilities of websites and online tools managed by the European Commission

The European Ombudsman, Emily O' Reilly, has opened an inquiry into the accessibility for persons with disabilities of websites and online tools managed by the European Commission.

Ημερομηνία έναρξης :11 Ιουλ 2017
Αριθμός υπόθεσης : OI/7/2017/KR

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has opened an inquiry into the pre-submission activities that the European Medicines Agency (EMA) offers to individual medicine developers before the Agency receives applications for marketing authorisations from them.

Ημερομηνία έναρξης :16 Ιουλ 2017