• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Με ορίζοντα το 201960th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Στρατηγικές έρευνες

Στρατηγικές έρευνες κατά το 2017

Αριθμός υπόθεσης : OI/2/2017/AB
Ombudsman opens inquiry into transparency of Council legislative work

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has opened an inquiry into whether the Council of the EU allows sufficient public scrutiny of the evolving discussions on draft EU laws.

Ημερομηνία έναρξης :9 Μαρ 2017
Αριθμός υπόθεσης : OI/3/2017/AB

The Ombudsman has opened a follow-up inquiry on the Commission's management of ‘revolving doors’ situations concerning EU staff

Ημερομηνία έναρξης :26 Μαρ 2017