• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Στρατηγικές έρευνες

Στρατηγικές έρευνες κατά το 2018

Αριθμός υπόθεσης : OI/1/2018/AMF

The Single Resolution Board’s handling of requests for access to documents from shareholders of the Spanish bank Banco Popular considering themselves to be interested parties under the Single Resolution Mechanism Regulation 806/2014.

Ημερομηνία έναρξης :21 Μαρ 2018