• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ειδικές εκθέσεις

Εάν ένα κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμός δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε σχέδιο συστάσεως, ο Διαμεσολαβητής δύναται να αποστείλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει συστάσεις.

Ειδικές εκθέσεις από 2018