• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ερωτήματα μελών του Δικτύου

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνών τους και αφορούν την ΕΕ. Μέσω της διαδικασίας υποβολής ερωτημάτων, στο πλαίσιο της οποίας ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συνδράμει τα μέλη του Δικτύου λαμβάνοντας απαντήσεις από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, περατώθηκαν πολλές εθνικές και περιφερειακές έρευνες που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να διενεργηθούν.