• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ερωτήματα μελών του Δικτύου

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνών τους και αφορούν το δίκαιο και τις πολιτικές της ΕΕ. Η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων, στο πλαίσιο της οποίας ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συνδράμει τα μέλη του Δικτύου λαμβάνοντας εξειδικευμένες απαντήσεις από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ, έχει συμβάλει στην περάτωση πολλών ερευνών εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών και παρόμοιων φορέων κατά τρόπο που διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτός.