• Υποβάλετε την αναφορά σας
 • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ευρετήριο υποθέσεων

Θέμα
 • The Commission as Guardian of the treaty: Article 258 of the TFEU (ex Article 226 of the EC Treaty)
 • Dealing with requests for information and access to documents (Transparency)
  • Regulation 1049/2001
   • Overriding public interest
   • Exceptions
    • Institution's decision-making process
    • Inspections, investigations, audits
    • Data protection
    • Public interest
    • Court proceedings/Legal avice
    • Commercial interests
   • Procedure
  • Other
 • Award of tenders or grants
 • Execution of contracts
  • Other
  • Subcontractors/experts
 • Competition and selection procedures (including trainees)
 • Administration and Staff Regulations
 • Institutional and policy matters
Βασικές έννοιες
 • Sound financial management
 • Proactivity
 • Culture of service/Citizen-friendly
 • Reasonable time/time limits
 • Beyond legality
 • Legal certainty
 • Apologies - Remedies
 • Duty of care
 • Use of discretion
 • Conflict of interests
 • Ombudsman's scope of review
 • Obligation to provide information
 • Participation/dialogue
 • Whistleblowing
 • Public Trust
 • Obligation to investigate/ Supervisory role
 • Procedures
Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς
 • ECGAB - Art. 04 - Lawfulness
 • ECGAB - Art. 05 - Absence of discrimination
 • ECGAB - Art. 06 - Proportionality
 • ECGAB - Art. 07 - Absence of abuse of power
 • ECGAB - Art. 08/09 - Objectivity/Impartiality and independence
 • ECGAB - Art. 10 - Legitimate expectations, consistency and advice
 • ECGAB - Art. 11 - Fairness
 • ECGAB - Art. 12 - Courtesy
 • ECGAB - Art. 13/14 - Reply to letters in the language of the citizen/Acknowledgement of receipt and indication of the competent official
 • ECGAB - Art. 15 - Obligation to transfer to the competent service of the Institution
 • ECGAB - Art. 16 - Right to be heard and to make statements
 • ECGAB - Art. 17 - Reasonable time-limit for taking decisions
 • ECGAB - Art. 18/19 - Duty to state the grounds of decisions/Indication of the possibilities of appeal
 • ECGAB - Art. 20 - Notification of the decision
 • ECGAB - Art. 21 - Data protection
 • ECGAB - Art. 22 - Requests for information
 • ECGAB - Art. 23 - Requests for public access to documents
 • ECGAB - Art. ?? - Duty of care
 • ECGAB - Art. ?? - Other rights and duties resulting from the Staff Regulations and not covered by the above list
 • ECGAB - Art. ?? - Other rights and duties resulting from the Charter of Fundamental Rights and not covered by the above list
 • ECGAB - Art. 24 - Keeping of adequate records
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
 • CFR - Other articles
  • CFR - Chapter 4 - Solidarity
   • CFR - Article 37 - Environmental protection
   • CFR - Article 36 - Access to services of general economic interest
   • CFR - Article 38 - Consumer protection
   • CFR - Article 33 - Family and professional life
   • CFR - Article 32 - Prohibition of child labour and protection of young people at work
   • CFR - Article 35 - Health care
   • CFR - Article 34 - Social security and social assistance
   • CFR - Article 29 - Right of access to placement services
   • CFR - Article 27 - Workers' right to information and consultation within the undertaking
   • CFR - Article 28 - Right of collective bargaining and action
   • CFR - Article 31 - Article 31 - Fair and just working conditions
   • CFR - Article 30 - Protection in the event of unjustified dismissal
  • CFR - Chapter 5 - Citizens' rights
   • CFR - Article 40 - Right to vote and to stand as a candidate at municipal elections
   • CFR - Article 39 - Right to vote and to stand as a candidate at elections to the European Parliament
   • CFR - Article 44 - Right to petition
   • CFR - Article 45 - Freedom of movement and of residence
   • CFR - Article 46 - Diplomatic and consular protection
  • CFR - Chapter 6 - Justice
   • CFR - Article 48 - Presumption of innocence and right of defence
   • CFR - Article 49 - Principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties
   • CFR - Article 50 - Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence
   • CFR - Article 47 - Right to an effective remedy and to a fair trial
  • CFR - Chapter 7 - General Provisions
   • CFR - Article 52 - Scope of guaranteed rights
   • CFR - Article 53 - Level of protection
   • CFR - Article 54 - Prohibition of abuse of rights
   • CFR - Article 51 - Scope
  • CFR - Chapter 1 - Dignity
   • CFR - Article 2 - Right to life
   • CFR - Article 3 - Right to the integrity of the person
   • CFR - Article 1 - Human dignity
   • CFR - Article 4 - Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
   • CFR - Article 5 - Prohibition of slavery and forced labour
  • CFR - Chapter 2 - Freedoms
   • CFR - Article 15 - Freedom to choose an occupation and right to engage in work
   • CFR - Article 14 - Right to education
   • CFR - Article 13 - Freedom of the arts and sciences
   • CFR - Article 12 - Freedom of assembly and of association
   • CFR - Article 19 - Protection in the event of removal, expulsion or extradition
   • CFR - Article 18 - Right to asylum
   • CFR - Article 17 - Right to property
   • CFR - Article 16 - Freedom to conduct a business
   • CFR - Article 6 - Right to liberty and security
   • CFR - Article 7 - Respect for private and family life
   • CFR - Article 10 - Freedom of thought, conscience and religion
   • CFR - Article 11 - Freedom of expression and information
   • CFR - Article 8 - Protection of personal data
   • CFR - Article 9 - Right to marry and right to found a family
  • CFR - Chapter 3 - Equality
   • CFR - Article 23 - Equality between men and women
   • CFR - Article 22 - Cultural, religious and linguistic diversity
   • CFR - Article 21 - Non-discrimination
   • CFR - Article 20 - Equality before the law
   • CFR - Article 26 - Integration of persons with disabilities
   • CFR - Article 25 - The rights of the elderly
   • CFR - Article 24 - The rights of the child
 • CFR - Article 41 - Right to good administration
  • CFR - Article 41 - 2 - a) Right to be heard
  • CFR - Article 41 - 2 - c) Obligation to give reasons
  • CFR - Article 41 - 2 - b) Right to have access to his/her file
  • CFR - Article 41 - 4 - Right to write in one of the official languages
  • CFR - Article 41 - 3 - Right to have the Union make good any damage
 • CFR - Article 42 - Right of access to documents
 • CFR - Article 43 - Ombudsman
Αναζήτηση κειμένου
Aναζήτηση κειμένου που περιέχει…
όλες τις παρακάτω λέξεις  : 
συγκεκριμένη λέξη ή φράση  : 
μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λέξεις  : 
μη εμφάνιση εγγράφων που περιέχουν τις παρακάτω λέξεις  :