• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Με ορίζοντα το 201960th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Αποφάσεις

Οι αποφάσεις μετά τη διενέργεια έρευνας από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή διατίθενται σε αυτήν την ενότητα για υποθέσεις που περατώθηκαν από την 1η Ιουλίου 1998. Οι αποφάσεις διατίθενται συνήθως στα αγγλικά και στη γλώσσα του καταγγέλλοντος.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ζητάει από τα θεσμικά όργανα να τον ενημερώνουν για τη συνέχεια που σκοπεύουν να δώσουν στις επικριτικές και συμπληρωματικές παρατηρήσεις που διατυπώνει στις αποφάσεις του. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αξιολογεί τις πληροφορίες και συντάσσει μια έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δίνουν τα θεσμικά όργανα στις παρατηρήσεις του. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται κάθε χρόνο και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του.  

01/09/2008: Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής υιοθετεί μια νέα μορφή αποφάσεων.

Aποφάσεις από Μάϊος 2017