• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Αποφάσεις

Οι αποφάσεις μετά τη διενέργεια έρευνας από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή διατίθενται σε αυτήν την ενότητα για υποθέσεις που περατώθηκαν από την 1η Ιουλίου 1998. Οι αποφάσεις διατίθενται συνήθως στα αγγλικά και στη γλώσσα του καταγγέλλοντος.

01/09/2008: Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής υιοθετεί μια νέα μορφή αποφάσεων.

Aποφάσεις από Ιούλιος 2018