• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Comments on the Ombudsman's draft practical guidelines for public officials’ interaction with interest representatives by the Council of Europe

Διαθέσιμες γλώσσες  :  en
  • Υπόθεση  :  SI/7/2016/KR
    Εκκίνηση έρευνας στις 26 Μαϊ 2016
  • Τομέας δικαίου :  Γενικά, δημοσιονομικά και θεσμικά θέματα
  • Εικαζόμενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης – (i) παραβίαση, ή (ii) παραβίαση υποχρεώσεων σχετικά με :  Αμεροληψία, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα [Άρθρα 8 και 9 ΕΚΟΔΣ]
  • Θέμα :  θεσμικά ζητήματα, ζητήματα πολιτικής και άλλα

Σχετικά έγγραφα