• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ombudsman opens inquiry into transparency of Council legislative work

Διαθέσιμες γλώσσες  :  en
  • Υπόθεση  :  OI/2/2017/AB
    Εκκίνηση έρευνας στις 10 Μαρ 2017

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has opened an inquiry into whether the Council of the EU allows sufficient public scrutiny of the evolving discussions on draft EU laws.