• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ombudsman urges appropriate Brexit transparency

Διαθέσιμες γλώσσες  :  en
  • Υπόθεση  :  SI/1/2017/KR
    Εκκίνηση έρευνας στις 28 Φεβ 2017
Ombudsman urges appropriate Brexit transparency

The European Ombudsman has asked the European Commission to ensure transparency during the upcoming Brexit negotiations