• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Με ορίζοντα το 201960th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

System of unpaid trainees in EU foreign delegations should end

Διαθέσιμες γλώσσες  :  en
  • Υπόθεση  :  454/2014/PMC
    Εκκίνηση έρευνας στις 18 Μαρ 2014 - Σύσταση σχετικά με 15 Φεβ 2017
System of unpaid trainees in EU foreign delegations should end

The European Ombudsman has recommended that the European External Action Service pay all of its trainees an appropriate allowance to allow greater access for young people of all backgrounds.