Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea) och dess beslut att avsluta samarbetet med en it-konsult som anställts av en uppdragstagare