Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Odločitev Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje in hrano (CHAFEA) o prenehanju sodelovanja s svetovalcem za IT, ki ga zaposluje pogodbenik