Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neodgovor Evropskega parlamenta na zahtevo po ponovnem pregledu odločitve, da se kandidat zaradi pomanjkanja vodstvenih izkušenj ne uvrsti v naslednji krog v dveh izbirnih postopkih