Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) zavrnila dostop do dokumentov, ki jih je predložil Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) za namene odobritve financiranja v okviru razpisa za zbiranje predlogov, ki se nanaša na instrument za povezovanje Evrope

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.