Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou (PMO) na otázku, či zamestnanec EÚ v dôchodku môže vykonávať platenú prácu, ak poberá dôchodok EÚ